Om CPH Outdoor

Filosofien bag CPH Outodoor

Målet:
Foreningen vil overordnet højne interesse for og begejstring ved natur og friluftsliv, og igennem medlemmernes tilegnelse af et større kendskab til natur og friluftsliv ønsker den at bringe mere bevægelse, miljøbevidsthed og livskvalitet ind i deres hverdag.
 
Hvem er vi?
CHP Outdoor er en forening, som består af medlemmer, der er nysgerrige omkring natur og friluftsliv. Foreningen favner bredt, dvs. at medlemmerne har forskellige kvalifikationer, kompetencer og niveauer ift. natur og friluftsliv.
 
Hvor er vi?
Foreningen tager grundlæggende afsæt i Københavnsområdert, hvor vi har vores depoter, men aktiviteter og ture vil også finde sted andre steder i landet eller verden.
 
Hvad laver vi?
Foreningen har et varieret udbud af friluftsaktiviteter, da det er medlemmerne, som står for planlægning og gennemførelse af aktiviteterne. 
Nogle af fokusområderne vil dog være: træklatring, vandring, kajak/kano og kystnært friluftsliv i form af basalt lejrliv.
 
Hvad skal jeg bidrage med som medlem?
Som medlem bidrager du med dine kvalifikationer og kompetencer indenfor natur og friluftsliv. Du er med til at forme foreningen ved at støtte op om de aktiviteter, arrangementer og kurser, som bliver udbudt, samt ved at have ideér, planlægge og gennemføre aktiviteter til andre medlemmer, hvilket kan gøres alene eller med andre medlemmer.

Hvad er mine fordele som medlem?
Gennem foreningen kan man holde sig orienteret om nyheder og arrangementer omkring friluftsliv i Danmark samt deltage i uddannelser og kurser.
Desuden kan man bibeholde kontakten til en aktiv sammenslutning af friluftsinteresserede. 

Det er foreningens ønske at skabe en fælles ramme for medlemmerne, hvor man har lyst til at lave ture for hinanden, dele erfaringer, viden og oplevelser.
 
Vær en del af foreningen og sæt natur og friluftsliv på dagsordenen!
 
 
 
 
 
Vi er en forening der dyrker en fælles kærlighed til friluftslivet. Vi vandrer, cykler, padler og klatrer - men mest af alt gør vi det sammen.

Musik: "Country Come To Town" - Brother Dege (© Psyouthern Records)